Joomla 1.5 template design door Websitebird

Nguyễn Văn Quang

7

Nguyễn Văn Quang

Giám Đốc Trung Tâm Dạy nghề Phước Lộc

Đọc thêm...

 

Đoàn Việt Hùng

6

Đoàn Việt Hùng

Trưởng Phòng Đào Tạo

Đọc thêm...

 

Trần Ngọc Tiến

5

Trần Ngọc Tiến

Trưởng Phòng Tài Vụ

Đọc thêm...

 

Nguyễn Văn Lân

3

Nguyễn Văn Lân

Trưởng Xưởng Điện

Đọc thêm...

 

Nguyễn Hữu Thước

1Nguyễn Hữu Thước

Trưởng Xưởng Cơ Khí Chế Tạo Máy

Đọc thêm...

 
Các bài viết khác...

newHình ảnh Trung tâm

Xưởng Điện công nghiệp

 

Xưởng cơ khí chế tạo

 Xưởng cơ khí động lực

Lớp Quản gia

Lớp Vi tính & Ngoại ngữ

Những hình ảnh sinh hoạt