Joomla 1.5 template design door Websitebird

Tin học văn phòng

TIN HỌC VĂN PHÒNG

Chương trình đào tạo nghề thư ký văn phòng gồm 4 mô-đun, trong đó bao gồm 2 mô-đun mang tính độc lập nhưng có tính chất quan trọng là Anh Văn và Vi Tính, chính vì thế trong suốt quá trình học tập, các học viên sẽ được hướng dẫn để nhận thức được yêu cầu về tác phong chuyên nghiệp của người thư ký, thực hành các kỹ năng  cần thiết để hoàn thành công việc của người thư ký.

Đọc thêm...

 

Giới thiệu về CNTT

Giới thiệu chung

Công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng hệ thống các thiết bị và máy tính (bao gồm phần cứng, phần mềm) để cung cấp một giải pháp xử lý thông tin trên nền công nghệ cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Các giải pháp CNTT rất đa dạng: phần mềm quản lý nhân viên trong cơ quan, tổ chức, website dạy học qua mạng, hệ thống máy tính phục vụ cho nhu cầu tính cước, phần mềm trên các thiết bị di động hoặc những chương trình giải trí trên Internet v.v... Bởi vậy, đối tượng phục vụ của ngành CNTT ngày càng phong phú.

Đọc thêm...

 

newHình ảnh Trung tâm

Xưởng Điện công nghiệp

 

Xưởng cơ khí chế tạo

 Xưởng cơ khí động lực

Lớp Quản gia

Lớp Vi tính & Ngoại ngữ

Những hình ảnh sinh hoạt