Joomla 1.5 template design door Websitebird

Quản Gia - K5

CÁC HỌC VIÊN KHÓA V

Nghành : Quản gia.k5

Thời gian đào tạo : 1 năm.

Niên khóa : 2008 - 2009

...

Đọc thêm...

 

Quản gia - K4

CÁC HỌC VIÊN KHÓA IV

Nghành : Quản gia.k4

Thời gian đào tạo : 1 năm.

Niên khóa : 2008 - 2009

...

Đọc thêm...

 

Quản gia - K7

CÁC HỌC VIÊN KHÓA VII

Nghành : Quản gia.

Thời gian đào tạo : 1 năm.

Niên khóa : 2009 - 2010

...

Đọc thêm...

 

Quản gia - K8

CÁC HỌC VIÊN KHÓA VIII

Nghành : Quản gia.

Thời gian đào tạo : 1 năm.

Niên khóa : 2010 - 2011

...

Đọc thêm...

 

Quản gia - K6

CÁC HỌC VIÊN KHÓA VI

Nghành : Quản gia.

Thời gian đào tạo : 1 năm.

Niên khóa : 2008 - 2009

...

Đọc thêm...

 
Các bài viết khác...

newHình ảnh Trung tâm

Xưởng Điện công nghiệp

 

Xưởng cơ khí chế tạo

 Xưởng cơ khí động lực

Lớp Quản gia

Lớp Vi tính & Ngoại ngữ

Những hình ảnh sinh hoạt