Joomla 1.5 template design door Websitebird

Automotive

CTK Ôtô

Quyết định

Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề,

chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề " Công nghệ Ô tô".

Bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007 /NĐ- CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

Đọc thêm...

 

newHình ảnh Trung tâm

Xưởng Điện công nghiệp

 

Xưởng cơ khí chế tạo

 Xưởng cơ khí động lực

Lớp Quản gia

Lớp Vi tính & Ngoại ngữ

Những hình ảnh sinh hoạt