Joomla 1.5 template design door Websitebird

CTK Điện

Chương trình khung Trình độ trung cấp nghề

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2008 / QĐ- BLĐTBXH

ngày tháng năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


Tên nghề: Điện công nghiệp

Mã nghề:

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: - Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương ;

- Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành;

Đọc thêm...

 

newHình ảnh Trung tâm

Xưởng Điện công nghiệp

 

Xưởng cơ khí chế tạo

 Xưởng cơ khí động lực

Lớp Quản gia

Lớp Vi tính & Ngoại ngữ

Những hình ảnh sinh hoạt