Joomla 1.5 template design door Websitebird

Course

Khóa 7 Phổ thông

CÁC HỌC VIÊN KHÓA VII  PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

Thời gian đào tạo : 2 năm.

Khoá học : 2009-2011.

Trình độ : Trung cấp nghề. 

...

Đọc thêm...

 

Khóa 7 Cơ sở

CÁC HỌC VIÊN KHÓA VII  PHỔ THÔNG CƠ SỞ

Thời gian đào tạo : 3 năm.

Khoá học : 2009-2012.

Trình độ : Trung cấp nghề. 

...

Đọc thêm...

 

Khóa 6 Phổ thông

CÁC HỌC VIÊN KHÓA VI  PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

Thời gian đào tạo : 2 năm.

Khoá học : 2008-2010.

Trình độ : Trung cấp nghề. 

...

Đọc thêm...

 

Khóa 6 Cơ sở

CÁC HỌC VIÊN KHÓA VI  PHỔ THÔNG CƠ SỞ

Thời gian đào tạo : 3 năm.

Khoá học : 2008-2011.

Trình độ : Trung cấp nghề.

...

Đọc thêm...

 

Khóa 5 Phổ thông

CÁC HỌC VIÊN KHÓA V  PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

Thời gian đào tạo : 2 năm.

Khoá học : 2007-2009.

Trình độ : Trung cấp nghề.

...

Đọc thêm...

 
Các bài viết khác...

newHình ảnh Trung tâm

Xưởng Điện công nghiệp

 

Xưởng cơ khí chế tạo

 Xưởng cơ khí động lực

Lớp Quản gia

Lớp Vi tính & Ngoại ngữ

Những hình ảnh sinh hoạt