Joomla 1.5 template design door Websitebird

Course

Khóa 7 Phổ thông

CÁC HỌC VIÊN KHÓA VII  PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

Trình độ : Trung cấp nghề. 

 Thời gian đào tạo : 2 năm.

Niên khóa : 2009-2011.

...

Đọc thêm...

 

Khóa 7 Cơ sở

CÁC HỌC VIÊN KHÓA VII  PHỔ THÔNG CƠ SỞ

Trình độ : Trung cấp nghề. 

 Thời gian đào tạo : 3 năm. 

Niên khóa : 2009-2012.

 

...

Đọc thêm...

 

Khóa 6 Phổ thông

CÁC HỌC VIÊN KHÓA VI  PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

Trình độ : Trung cấp nghề.

 Thời gian đào tạo : 2 năm.

Niên khóa : 2008-2010. 

...

Đọc thêm...

 

Khóa 6 Cơ sở

CÁC HỌC VIÊN KHÓA VI  PHỔ THÔNG CỞ SỞ

Trình độ : Trung cấp nghề.

 Thời gian đào tạo : 3 năm.

Niên khóa : 2008-2011. 

 

...

Đọc thêm...

 

Khóa 5 Phổ thông

CÁC HỌC VIÊN KHÓA V  PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

Trình độ : Trung cấp nghề.

 Thời gian đào tạo : 2 năm.

Niên khóa : 2007-2009.  

...

Đọc thêm...

 
Các bài viết khác...

newHình ảnh Trung tâm

Xưởng Điện công nghiệp

 

Xưởng cơ khí chế tạo

 Xưởng cơ khí động lực

Lớp Quản gia

Lớp Vi tính & Ngoại ngữ

Những hình ảnh sinh hoạt