Joomla 1.5 template design door Websitebird

Mechanics

CTK CKCT

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số / / QĐ - BLĐTBXH

ngày tháng năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

_____________________

Tên nghề: Cắt gọt kim loại

.......

Đọc thêm...

 

newHình ảnh Trung tâm

Xưởng Điện công nghiệp

 

Xưởng cơ khí chế tạo

 Xưởng cơ khí động lực

Lớp Quản gia

Lớp Vi tính & Ngoại ngữ

Những hình ảnh sinh hoạt