Joomla 1.5 template design door Websitebird

Điều Hành

NHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM


 

Nhân sự điều hành Trung Tâm Dạy Nghề Phước Lộc gồm có:

 • Giám đốc: Linh mục nguyễn Văn Quang.
 • Trưởng phòng đào tạo: Sư huynh Đoàn Việt Hùng.
 • Trưởng phòng tài vụ: Sư huynh Trần Ngọc Tiến.

Giáo viên các bộ môn và chuyên ngành:

·

  • Sư huynh Nguyễn Hữu Thước – Giáo viên trưởng xưởng Cơ Khí Chế Tạo.
  • Thày Nguyễn Quang Bi – Giáo Viên Cơ Khí Chế Tạo.
  • Thày Ngô Đình Diệm – Giáo viên Cơ Khí Chế Tạo.
  • Thày Nguyễn Đình Trọng – Giáo viên Cơ Khí Chế Tạo.
  • Thày Nguyễn Văn Lân – Giáo viên trưởng xưởng ĐiệnCông Nghiệp.
  • Thày Trương Xuân Linh – Giáo viên Điện Công Nghiệp.
  • Sư huynh Đoàn Việt Hùng – Giáo viên Điện Công Nghiệp.
  • Thày Đoàn Văn Thảo – Giáo viên Điện Công Nghiệp.
  • Cô Trần Thị Dung – Giáo viên Điện Công Nghiệp.
  • Thày Phan Văn Hồng – Giáo viên trưởng xưởng Cơ Khí Động Lực.
  • Thày Lê Thành Đạt – Giáo viên Cơ Khí Động Lực.
  • Thày Lê Hồng Ngọc – Giáo viên Cơ Khí Động Lực.
  • Nữ tu Nguyễn Thị Thu Hương – Giáo viên May công Nghiệp và Quản gia.
  • Nữ tu Nguyễn Thị Ánh – Giáo viên chủ nhiệm lớp Quản Gia.
  • Nữ tu Nguyễn Thị Bích – Giáo viên lớp Quản gia.
  • Nữ tu Ngô Thị Bích Soa – Giáo viên lớp Quản gia.

-Giáo viên các bộ môn văn hóa:

·

  • Cô Nguyễn Thị Dung – Giáo viên Anh Văn.
  • Thày Nguyễn Bá Hạnh – Giáo viên môn Lý.
  • Thày Bùi Văn Hồng – Giáo viên môn Toán.
  • Cô Sỳ Sy Múi – Giáo viên Anh Văn.
  • Cô Đoàn Thị Mỹ - Giáo viên môn Văn.
  • Thày Trần Đức Ngữ - Giáo viên môn Toán.
  • Cô Đào Thị Nhất – Giáo viên môn Toán.
  • Cô Phạm Thị Hồng Nhung – Giáo viên Tin học.
  • Thày Hoàng Văn Ninh – Giáo viên Thể Dục.
  • Thày Thái Bá Quyết – Giáo viên môn Hóa.
  • Cô Nguyễn Thị Thoa – Giáo viên môn Hóa.
  • Thày Nguyễn Viết Thuật – Giáo viên môn Toán.
  • Cô Phạm Thị Thúy – Giáo viên Anh Văn.
  • Thày Lê Ngọc Trinh – Giáo viên môn Lý.

Ngoài ra còn có sáu (6) nhân viên phục vụ văn phòng, bảo vệ và tạp vụ.

Trong đường hướng điều hành có hiệu quả, Trung Tâm Dạy Nghề Phước Lộc dự kiến sẽ mời gọi thêm một số giáo viên giàu kinh nghiệm, có năng lực đào tạo và đạo đức, tham gia vào việc lãnh đạo trung tâm.

Con số giáo viên trung tâm tương ứng tỷ lệ 1/15, để bảo đảm chất lượng giảng dạy.

Trong thời gian qua, Trung tâm đã nghiên cứu và hỗ trợ để các giáo viên có cơ hội tham dự vào các khoá cập, giúp nâng cao trình độ, tiếp cận với nền kỹ thuật và giáo dục mới.

Trình độ các giáo viên được thẩm định bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền.

 

newHình ảnh Trung tâm

Xưởng Điện công nghiệp

 

Xưởng cơ khí chế tạo

 Xưởng cơ khí động lực

Lớp Quản gia

Lớp Vi tính & Ngoại ngữ

Những hình ảnh sinh hoạt