Joomla 1.5 template design door Websitebird

Khí cụ điện áp

Chỉ mục bài viết
Khí cụ điện áp
Phần II
Phần III
Tất cả các trang

PHẦN I:

THÁO LẮP VÀ SỬA CHỮA MỘT SỐ KHÍ CỤ ĐIỆN HẠ ÁP

I/CONTACTOR:

1. Cách nhận biết các phần tử của contactor:

a) Bằng kí số:

b) Bằng cách đo:

2. Thực hành:

II/ NÚT NHẤN

1. Cách nhận biết:

a) Bằng kí số và màu sắc:
b) Bằng cách đo:

2. Thực hành:

III/ RƠ LE THỜI GIAN (ON DELAY)

1. Cách nhận biết các phần tử của Rơ le thời gian:

2. Nhận biết dựa vào sơ đồ chân: 

3. Bằng cách đo:

IV/ RƠ LE TRUNG GIAN

1. Phần lí thuyết:

2. Phần thực hành:

V/ RƠLE NHIỆT 

newHình ảnh Trung tâm

Xưởng Điện công nghiệp

 

Xưởng cơ khí chế tạo

 Xưởng cơ khí động lực

Lớp Quản gia

Lớp Vi tính & Ngoại ngữ

Những hình ảnh sinh hoạt