Joomla 1.5 template design door Websitebird

Giám đốc

# Tên Chức vụ Số điện thoại Điện thoại di động Fax
1 Lm. Nguyễn Văn Quang 0913757982

newHình ảnh Trung tâm

Xưởng Điện công nghiệp

 

Xưởng cơ khí chế tạo

 Xưởng cơ khí động lực

Lớp Quản gia

Lớp Vi tính & Ngoại ngữ

Những hình ảnh sinh hoạt